Lao
logo web01 284 54

DIGI : SM-100EV

digi_sm100ev_169014884


ເຄື່ອງຊອງດິຈິຕອນແບບມີເສາ ພິມສະຕິ໊ກເກີໄດ້
ເຄື່ອງຊອງດິຈິຕອນ ພິກັດກຳລັງ 15 Kg. ພ້ອທພິມສະຕິ໊ກເກີ

  • ມີໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ສາມາດເກັບລະຫັດສິນຄ້າໄດ້ສູງສຸດ 1,000 ລາຍການ
  • ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມ ຜ່ານທາງຊ່ອງ RS232 ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ
  • ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປແກມການຈັດແຈງເຄື່ອງຊອງScale 2006
  • ຂະຫນາດເຄື່ອງທັ່ວໄປ ນ້ຳໜັກລວມ 386W x 416D x 128H, 9.9 ກິໂລກັມ
  • ຮອງຮັບກາຮນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມຊື້ນຕັ້ງແຕ່ -10 ອົງສາ ຫາ 40 ອົງສາ
  • ສິນຄ້າຜ່ານການກວດສອບລົງທະບຽນ ຈາກໜ່ວບງານ ຊັ່ງຕວງວັດ
  • ສິນຄ້າ ຮັບປະກັນ 1 ປີ ສົ່ງເຄື່ອງເຂົ້າມາແປງທີ່ສູນບໍລິການ
  • Warranty 1 year ສະເພາະຕັວເຄື່ອງ
Downloads DIGI : SM-100EV
LogoFOOT 
We would like to thank our 35,000 customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2