logo web01 284 54

TMU220A

epson_tmu220a_427161943
epson_tmu220a_427161943epson_tmu220a_03_743522625epson_tmu220a_02_1301452878epson_tmu220a_01_1044152889


รายละเอียด

  • ชนิดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สลิป แบบหัวเข็ม
  • จำนวนหัวเข็ม 9
  • หน่วยความจำ 4K - 40Bytes
  • ความเร็ว 4.7 lps (ที่ 40 คอลัมน์, 16 cpi), 6.0 lps (ที่ 30 คอลัมน์, 16 cpi)
  • ชนิดของกระดาษ 1 ต้นฉบับ 1 สำเนา
  • การเชื่อมต่อคอมพอร์ต, Bi-directional parallel
DownloadsTMU220A
logofooter 
More than 10 year, with than 10,000 member customers. We would like to thank you every member customer that have royalty on our products and services. these give us the encouragement to work and  continually improve and develop product and service. 
footer2