logo web01 284 54

TMU220A

epson_tmu220a_427161943
epson_tmu220a_427161943epson_tmu220a_03_743522625epson_tmu220a_02_1301452878epson_tmu220a_01_1044152889


รายละเอียด

  • ชนิดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สลิป แบบหัวเข็ม
  • จำนวนหัวเข็ม 9
  • หน่วยความจำ 4K - 40Bytes
  • ความเร็ว 4.7 lps (ที่ 40 คอลัมน์, 16 cpi), 6.0 lps (ที่ 30 คอลัมน์, 16 cpi)
  • ชนิดของกระดาษ 1 ต้นฉบับ 1 สำเนา
  • การเชื่อมต่อคอมพอร์ต, Bi-directional parallel
DownloadsTMU220A
logofooter 
We would like to thankour 15,000 customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2