Lao
logo web01 284 54

Youjie 4600 2D

youjie_4600
youjie_4600youjie_4600_02youjie_4600_01


ເຄື່ຶຶອງອ່ານບາໂຄ້ດລະບົບ 2D,1D ແລະ QR Code

  • ເຊື່ອມຕໍ່ແບບ USB Port
  • ບໍ່ນກຳເໜິດແສງ LED ສີຂາວ
  • ຄວາມໄວໃນການອ່ານ 100 ຄັ່ງ/ ວິນາທີ
  • ໄລຍະຫ່າງຈາກບາໂຄ້ດ 0-8 ນິ້ວ
  • Warranty 1 year ຕັວເຄື່ອງພ້ອມສາຍ
logofooter 
We would like to thankour 20,000 customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
footer2