บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป และสารสนเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในชื่อ บริษัท ซีเนียร์ ซอฟท์แวร์ จำกัด ด้วยการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ในลักษณะ โปรเจค และจากการที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทางบริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ในชื่อ Senior98
และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในที่สุด 
 
ด้วยการออกแบบซอฟท์แวร์ที่มุ่งเน้น ให้ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ และการบริการที่ประทับใจ ทำให้ ทางบริษัทฯ ได้รับความสำเร็จ จากการตอบรับของลูกค้า
เป็นจำนวนมากเราจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จาก Senior98 และ Upgrade Version มาเป็น SeniorSoft Professional ซึ่งปัจจุบันพัฒนามาถึง Version 8 แล้ว   
 
เราเข้าใจดีว่า หัวใจหลักของทุกธุรกิจ คือการขาย และการคุมคลังสินค้า ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้มาซึ่งกำไรให้ได้มากที่สุด ซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้
จึงเปรียบเสมือน หัวใจ ของธุรกิจเช่นกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ซอฟท์แวร์ เข้าถึงธุรกิจ และรองรับการทำงานให้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ทางซีเนียร์ซอฟท์ ได้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดธุรกิจ และรองรับการทำงานส่วนอื่นๆที่ต่อเนื่องมาจากการขาย ด้วย เช่น ระบบเงินเดือน
ที่สามารถคิดค่าคอมมิชชั่นจากการขาย ระบบเช็ค ระบบ รับซ่อม-ส่งซ่อม เป็นต้น โดยทุกระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อกันได้ นำมาซึ่งการเพิ่มโอกาสการขาย
เพิ่มกำไร และได้สัมพันธภาพที่ดียิ่งกับลูกค้า  
 
เราเป็น Knowledge Base organization สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ มีระบบการอบรม และถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ทีมของเราจึงพร้อมในการเป็นที่ปรึกษา
และ implement ระบบ ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานโปรแกรมของเรา   
 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณ
 
คิดถึงซอฟท์แวร์คิดถึงซีเนียร์ซอฟท์